Logga in på ditt konto via myCWT-inloggninssidanpå https://travel.mycwt.com/. Om du försöker logga in och får ett felmeddelandebetyder det att vi inte har kunnat identifiera en av dina inloggninsuppgifter.Då kan något av följande ha gått fel. 

Du loggar in på dennya myCWT-webbplatsen för första gången 

Om detta är första gången duförsöker logga in på den nya myCWT-webbplatsen måste du ange dinarbetsmailadress och sedan skapa ett lösenord. Du kan startaregistreringsprocessen här.

I vissa företag kan man komma åt myCWTgenom en specifik företagslänk (s.k. “Single Sign On”) via företagets intranät.Om detta är fallet i ditt företag ska du försöka att logga in via ditt intranäti stället. 

Du fick inte ettregistreringsmeddelande
Det kan ta upp till 30minuter innan du får ett mail skickat från vårt system. I vissa fall kane-postmeddelanden filtreras eller blockeras av ditt företags spamfilter. Om duinte fick ett e-postmeddelande från oss, kolla först din e-posts spammapp. Ome-postmeddelandet inte har kommit till din inkorg eller skräppost, kontakta vårkundsupport. Vi rekommenderar också att du kontaktar kontakta ditt internareseteam och rapporterar att myCWTs inloggningsmail eventuellt filtreras avditt företags spamfilter. 

Ditt användarnamn kan inteidentifieras
Som standard ska ditt användarnamn vara din arbetsmailadress. Det kan ocksåvara möjligt att ditt användarnamn är något annat. Om du har glömt dittanvändarnamn kan du klicka på länken 'Glömt användarnamn?' och följaanvisningarna för att återkalla ditt användarnamn. 

Ditt lösenord kan inte identifierasDu har samma lösenord för både i myCWT och myCWT -mobilappen. Om duhar ändrat lösenordet i det ena, kommer det att gälla också i det andra. Försökatt komma ihåg om du nyligen har ändrat ditt lösenord och att skriva in detigen. Vid behov kan du klicka på ikonen i fältet för att visa lösenordet duskriver för att förhindra skrivfel. Om du fortsatt får fel, klicka på länken“Glömt lösenord?” och följ instruktionerna på skärmen för att återställa dittlösenord. 

Du är säker på attditt användarnamn och lösenord är korrekta men fortfarande får du ett felmeddelandeoch kan inte registrera eller logga in.

Om du är säker på att dittanvändarnamn och lösenord är korrekta men du fortfarande inte kan logga in,försök på nytt några minuter senare. Om problemet kvarstår kan du kontaktavår supportteam.

Du har inte fått ette-postmeddelande för Glömt användarnamn eller Glömt lösenord 

Det kanta upp till 30 minuter innan du får ett mail skickat från vårt system. I vissafall kan e-postmeddelanden filtreras eller blockeras av ditt företagsspamfilter. Om du inte fick ett e-postmeddelande från oss, kolla först dine-posts spammapp. Om e-postmeddelandet inte har kommit till din inkorg ellerskräppost, kontakta vår kundsupport. Vi rekommenderar också att du kontaktar kontaktaditt interna reseteam och rapporterar att myCWTs inloggningsmail eventuelltfiltreras av ditt företags spamfilter.. 

Du registreradeeller loggade in på myCWT men fick ett “Autentisering misslyckades” -felmeddelande.

Vissa företag kan komma åt myCWTendast genom en specific företagslänk (“Single Sign On”) som är tillgänglig viaföretagets intranät. Om du loggat in på myCWT och fått ett meddelande om“autentiseringsfel” ska du försöka att logga in via ditt företags intranät.

Du försökte kommaåt myCWT från ditt intranät men fick ett felmeddelande 

Om du försökte komma åt myCWTfrån ditt företags hemsida och fick ett meddelande “Vi kunde inte logga in”eller ett annat fel som “Konto utgått” eller “Konto inte hittat”, kontakta vår kundsupport.

 

Webbläsarsupport

myCWT fungerar på nyare versionerav Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox. Se till att din webbläsarestöder webbplatser som kräver att Java Script ska vara aktiverat.

Did this answer your question?